Formación equipos de traballo Concello da Coruña

O 10 de maio darán comezo as accións formativas do Concello da Coruña, para capacitar ao alumnado na operación de carretillas elevadoras de carga e plataformas elevadoras de persoal.
_____
El 10 de mayo iniciamos las acciones formativas del Ayuntamiento de A Coruña para capacitar al alumnado en la operación de carretillas elevadoras de carga y plataformas elevadoras de personal.