Subvención INEGA

O Instituto Enerxético de Galicia, dentro da Convocatoria de Subvencións do Instituto Enerxético de Galicia para  proxectos de Mellora Enerxética dirixido ao sector servizos (Programa Bono enerxía Peme 2023), resolveu conceder a Soldeo Formación unha subvención polo 80% do investimento a realizar para a mellora da eficiencia da iluminación do centro. O proxecto subvencionado prevé un aforro enerxético estimado de 5280 kw/ano.